Phone
020-32058623
Email
info@gzqida-tech.com
Address
52 Nanxiang 3rd Rd., Science City, Huangpu Dist., Guangzhou, China